Odebírali jste energii od Bohemia Energy?

Pokud nejste spokojeni se současnou situací, spojte své síly s ostatními a se silným partnerem v boji za uplatnění svých práv! Pomůžeme Vám s odškodněním za drahou energii.

Bez finančního rizika - náklady jdou za námi.

Co se stalo?​

Na přelomu září a října došlo k prudkému růstu cen energií na velkoobchodních trzích. Skupina Bohemia Energy začala obesílat své zákazníky a snažila se je přesvědčit, že je pro ně výhodnější, aby z fixních cen energií, které měli ve smlouvách sjednány, přešli na (vyšší) ceny, které se určují podle cen na energetické burze. V některých případech rovnou smlouvu na dodávky s fixní cenou vypověděla. Následně skupina oznámila, že s dodávkami elektřiny a plynu v ČR končí.  

Více o kauze

Pokud zákazníci skupiny Bohemia Energy po tomto oznámení neuzavřeli smlouvu s novým dodavatelem, automaticky se ze zákona stali zákazníky tzv. dodavatelů poslední instance (DPI), tj. E.ONu, ČEZu, innogy, Pražské energetiky a Pražské plynárenské. I během režimu dodávek od DPI zákazníci mohou uzavřít novou smlouvu o dodávce, ať už s DPI nebo s jiným dodavatelem. Režim dodávek od DPI je pouze dočasným řešením výpadku smluvního dodavatele. Je vysoce pravděpodobné, že dodávky od DPI budou násobně dražší než dodávky v běžném smluvním režimu.

Pro velké odběratele plynu s roční spotřebou nad 630 MWh režim dodavatele poslední instance neplatí a tito odběratelé tak musí uzavřít smlouvu s novým dodavatelem v každém případě, protože jinak by se vystavovali riziku přerušení dodávek a postihu za neoprávněný odběr.

Skupina Bohemia Energy zahrnuje tyto společnosti: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

Očekává se, že problém nedodržení sjednaných smluv se brzy může týkat i jiných dodavatelů, kteří v důsledku růstu cen ukončí dodávky.

Co ukončení dodávek znamená?

Jestliže Bohemia Energy v rozporu s platnou smlouvou ukončila dodávky, porušila své smluvní závazky, zejména povinnost dodávat za sjednanou cenu. Jak je zřejmé i ze sdělení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), cena dodávek od náhradních dodavatelů, včetně dodavatelů poslední instance, bude vyšší než cena, kterou zákazníci platili doposud. Bohemia Energy za porušení svých povinností nese odpovědnost, včetně zvýšené ceny, kterou budou muset zákazníci platit náhradním dodavatelům.

Když ceny energií klesají, tak dodavatelé zlevňují pomaleji – a když ceny na trhu rostou, tak dodavatelé poměrně rychle zdražují. Je to svým způsobem vůči zákazníkům nefér. Ale v energetice je to pomalé: většina dodavatelů nakupuje energie s velkým předstihem. A pokud nám ceny klesají, tak v cenících se to projeví příští rok.

Jiří Písařík

šéf Bohemia Energy

Co mám dělat?​

Je velmi pravděpodobné, že v důsledku výše popsaného porušení smlouvy Vám vznikl nebo vznikne nárok na odškodnění spočívající v rozdílu mezi cenou, kterou budete muset za spotřebované energie zaplatit novému dodavateli, a cenou, kterou byste zaplatili, pokud by Bohemia Energy smlouvu dodržela.

Více o nároku

ZÁKLAD NÁROKU – PORUŠENÍ smlouvy o dodávce

Váš nárok vůči dodavateli lze ve stručnosti shrnout takto:

Ve smlouvě o dodávce elektřiny/plynu se dodavatel zavázal, že Vám bude dodávat energii (elektřinu nebo plyn) za sjednanou cenu

Dodavatel smlouvu porušil (přestal dodávat) a v důsledku ukončení dodávek jste byli nuceni přejít k novému dodavateli (automaticky ze zákona k dodavateli poslední instance nebo smluvně k jinému náhradnímu dodavateli)

U nového dodavatele zaplatíte za spotřebovanou elektřinu/plyn vyšší cenu

Rozdíl mezi cenou, kterou jste doposud hradili (před ukončením dodávek od Bohemia Energy), a cenou účtovanou novým dodavatelem představuje škodu na Vaší straně

=

NÁROK NA KOMPENZACI

Strategické partnerství poškozených odběratelů se společností LitFin poskytuje následující výhody:

→    Silnější vyjednávací pozici vůči dodavateli

→     Nulové náklady a eliminaci finančního rizika

→     Zastoupení předními advokátními kancelářemi

Šlo až o šmejdské praktiky. (…) Nemůžu prodávat něco, co jsem nenakoupil, to je podvod.

Silný a spolehlivý partner

Společnost LitFin, která je jediným komplexním investorem do soudních sporů ve střední a východní Evropě, financuje nárok poškozených odběratelů energií. Nabízíme Vám plně hrazené právní zastoupení včetně soudních nákladů výměnou za minoritný podíl při úspěšném vymožení kompenzace. I v nepředpokládané situaci neúspěchu Vaší žaloby všechny náklady hradíme my a Vy neplatíte ani korunu.

LitFin je jedním z největších hybatelů trhu financování soudních sporů v Evropské unii, který působí ve všech hlavních jurisdikcích včetně Německa, Belgie, Nizozemska, České republiky a Slovenska. V rámci Evropské unie financuje mimo jiné žaloby poškozených  v kauze kartelu výrobců nákladních automobilů, kterým Evropská komise udělila rekordní pokutu EUR 3,8 miliardy.

muz dava nam ziarovku

Jednoduchý postup

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako je např. jméno a příjmení / název společnosti, datum narození / IČ, bydliště / sídlo, e-mail, telefon, adresa odběrného místa, identifikační číslo odběrného místa (EAN kód u elektřiny, EIC kód u plynu).

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Jakmile se zaregistruje dostatečný počet odběratelů, požádáme Vás o Vaše údaje a zašleme Vám návrh smlouvy k prostudování a podpisu. Na základě smlouvy a plné moci následně budeme Váš nárok uplatňovat a hradit veškeré náklady. Naši odměnu si poté odečteme ze získané kompenzace pouze v případě, že nárok úspěšně vymůžeme.

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude podepsána smlouva, stáváte se našimi blízkými partnery. Váš nárok předáme přední specializované advokátní kanceláři, která jej bude dále uplatňovat. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého odškodnění, a proto jsme připraveni Vaše nároky bránit i soudní cestou. Veškeré náklady na právní zastoupení, znalecké posudky a soudní poplatky neseme my, a to i v případě neúspěchu. V případě úspěšného vymožení Vašeho nároku nám pak náleží ve smlouvě předem dohodnutá minoritní odměna. V každém případě nic neriskujete.

Vyplňte prosím krátký registrační formulář

Často kladené dotazy

Na co mám nárok v důsledku předčasného ukončení dodávek od Bohemia Energy?

Pokud Bohemia Energy přestala plnit svou povinnost dodávek podle platné smlouvy a za dodávky od nového dodavatele musíte platit vyšší cenu, máte právo na kompenzaci rozdílu mezi vyšší a nižší cenou.

Co mám udělat pro to, abych kompenzaci získal/a?

Podepíšete smlouvu, na základě které se LitFin na své náklady postará o vymáhání Vašeho nároku.

Kolik mě to bude stát?

Za podpis smlouvy ani za vymáhání nic neplatíte. LitFin na sebe přebírá veškerá rizika a náklady vymáhání výměnou za podíl při úspěšném vymožení kompenzace. V tomto případě by podíl LitFinu z čisté vymožené částky činil 33 % u domácností a 25 %+ DPH u firemních zákazníků. I v případě, že žaloba nebo přihláška pohledávky v insolvenčním řízení nebude úspěšná, nese všechny náklady LitFin.

Kdo může žádat o kompenzaci?

Všechny poškozené organizace, společnosti nebo fyzické osoby. 

Můžu se registrovat i jako klient některé dceřiné společnosti Bohemia Energy?

Ano, registrovat se mohou odběratelé společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

Lze se registrovat i v případě, že mým dodavatelem energií nebyla Bohemia Energy, ale společnost Kolibřík Energie a.s/Skautská energie?

Přestože situaci ostatních poskytovatelů sledujeme, v současné době se registrace týká pouze odběratelů skupiny Bohemia Energy. Pokud bychom se začali zabývat také dalšími poskytovateli, zveřejníme informace na našem webu.

Kdy dostanu svou kompenzaci?

Momentálně není možné s jistotou říci, kdy k vyplacení kompenzace dojde, avšak náš tým expertů bude dělat všechno pro to, aby to bylo co nejdříve. Je možné, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, ale může nastat situace, v níž bude soudní řízení nevyhnutelné.

Dokdy mohu nárok uplatnit?

Doporučujeme Vám, abyste se na nás obrátili co nejdříve.

Mohu o kompenzaci požádat sám?

Můžete se samozřejmě pokusit vymoci si svoji kompenzaci sami, avšak vzhledem ke komplexitě záležitosti a vysoké finanční náročnosti soudního řízení s nejistým výsledkem, si nemyslíme, že byste byli úspěšní. Finanční a časové náklady na vymožení samostatného nároku nemusí pokrýt ani úspěšně vymožená částka. 

Jednoduše řečeno, pro vytvoření silné protiváhy vůči Bohemia Energy a jejich dobře placeným právníkům je potřeba veliké množství právních i ekonomických zkušeností a správně stanovené litigační strategie.

Kdo je to dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je dodavatel, který Vám začal dodávat energie poté, co Bohemia Energy dodávky ukončila, a to až do doby, kdy podepíšete smlouvu s novým dodavatelem. DPI jsou v případě dodávek elektřiny firmy ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika, v případě dodávek plynu je to E.ON Energie, innogy a Pražská plynárenská. Dodavatel poslední instance je nouzovým zákonným řešením pro případ, že stávající smluvní dodavatel dodávky ukončil.

Veškeré aktuální informace najdete na naší stránce na Facebooku

veterne mlyny